Институт / Илмий кадрларни тайёрлаш

ҚХМИТИда таҳсил олаётган таянч докторантлар ва докторантлар тўғрисида маълумот (2023 йил январ ҳолатига)

ФИШ Диссертация мавзуси
1
Рахматов Олимжон Орифжонович (16.04.1982)
III Босқич

Кенг қамровли мола-текислагичнинг дала юзасида майин қатлам ҳосил қиладиган мосламасининг тури ва параметрларини асослаш.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев
2
Набихўжаева Наргиза Тошпўлатовна (26.08.1985)
III Босқич

Юқори қувватли тракторларга кенг қамровли чизел-култиватор ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д. М.Т.Мансуров
3
Эшматова Гавхар Қутпидиновна (14.09.1986)
III Босқич

Комбинациялашган машиналар таркибида қўлланиладиган ғалтакмолаларнинг турлари ва параметрларини асослаш.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.PhD., к.и.х. М.М.Эргашев
4
Оринбаев Парахат Фаритович (04.08.1992)
III Босқич

Полиз экинлари экиладиган пушталарга ишлов берадиган ишчи органларни ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., к.и.х. А.А.Ибрагимов
5
Мўйдинов Умид Махкамович (07.06.1984)
III Босқич

Анорзорлар учун комбинациялашган машинанинг ўғит солиш аппаратини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. Қ.Б.Имомқулов
6
Махмудов Нуриддин Махамадали ўғли (26.10.1985)
III Босқич

Мош уруғини электротехнологик саралаш ва авжлантириш ускуналарининг параметрларини асослаш 05.05.07 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. А.Т.Росабоев
7
Эргашев Маъруфжон Мухаммаджонович (07.10.1984)
III Босқич

Дискли ва ротацион иш органлари асосида ерларга ишлов берадиган комбинациялашган машина ишлаб чиқишнинг илмий-техник ечимлари.
05.07.01 ( фан доктори DSс)
Илмий маслаҳатчи - т.ф.д., проф. Р.Ж.Тожиев
8
Халиқулов Музаффар Абдураззоқ ўғли (24.12.1991)
II Босқич

Универсал илдиз-мева ковлагични ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., к.и.х. Д.Р.Норчаев
9
Эгамов Жўшқин Жуманазар ўғли (03.05.1995)
II Босқич

Энергия тежамкор картошка ковлагичнинг элаклаш ва уюмлаш қурилмасини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., к.и.х. Д.Р.Норчаев
10
Хаджиев Адхам Абдумуталибович (20.02.1971)
II Босқич

Обоснование параметров сводоразрушителя-измельчителя машины для локального внесения органических удобрений.
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., к.и.х. А.А.Абдурахманов
11
Нишанбоев Низомжон Неъмат ўғли (20.03.1996)
II Босқич

Томчилатиб суғориладиган интенсив боғлардаги очилиб қолган дарахт илдизларини кўмадиган иш органини турини танлаш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. Қ.Б.Имомқулов
12
Рамазанов Бахтияр Бахытбаевич (15.07.1992)
II Босқич

Органик ўғитларни локал соладиган қурилма эгаточкичларнинг тури ва параметрларини асослаш.
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., к.и.х. А.А.Ибрагимов
13
Игамбердиев Дилшод Холмуратович (01.04.1988)
II Босқич

Мош донини фракцияларга ажратиб тозалайдиган машинани такомиллаштириш ва параметирларини асослаш
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. А.А.Абдурахманов
14
Нурманов Собир Содиқович (02.07.1988)
II Босқич

Комбинациялашган ҳайдов агрегатини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев
15
Ражабов Бобир Бозорович (31.08.1982)
II Босқич

Кенг камровли чизел-култиваторга дала юзасини текислайдиган ва унда майин қатлам ҳосил қиладиган мослама ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев
16
Хазиев Салават Асхатович (14.09.1986)
II Босқич

Обоснование параметров режущего ножа пустынной косилки.
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. М.Т. Тошболтаев
17
Соатов Шароф Анварович (25.12.1986)
II Босқич

Комбинациялашган дискли борона ғалтакмоласини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.PhD., к.и.х. М.М.Эргашев
18
Ачилов Жамолиддин Шокирович (05.11.1985)
II Босқич

Кўчма устахонадан фойдаланиш даражасини оширишнинг эҳтимолий-статистик томойилларини ишлаб чиқиш.
05.07.02 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. М.Т.Тошболтаев
19
Хамрақулов Тохиржон Тожиқўзи ўғли (15.10.1993)
II Босқич

Ғаллачилик кластерлари учун машиналар ва таъмирлаш-хизмат кўрсатиш базаси таркибларини асослаш.
05.07.02 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. М.Т.Тошболтаев
20
Мирзабдуллаев Хожиакбар Махаммадали ўғли (05.03.1995)
II Босқич

Мева-сабзавотчилик кластерлари учун машиналар ва таъмирлаш-хизмат кўрсатиш базаси таркибларини асослаш.
05.07.02 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. М.Т.Тошболтаев
21
Отахонова Шаходат Нурали қизи (06.04.1991)
II Босқич

Ғўза навининг қимматли хўжалик белгиларини сақлаган ҳолда дастлабки материалдан чигит ажратишнинг нанотехнологик жараёнларининг илмий асосларини ишлаб чиқиш.
05.05.07 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. Ш.Ғ.Айдаров
22
Қурамбоев Бахтиёр Ражабович (09.03.1967)
II Босқич

Кенг қамровли ихчам йиғиладиган 8-қаторли пахтачилик култиваторини ишлаб чиқишнинг илмий-техник ечимлари.
05.07.01 ( фан доктори DSс)
Илмий маслаҳатчи - т.ф.д., проф. Р.Матчанов
23
Олимов Ҳамид Ҳайдарович (10.01.1981)
II Босқич

Ғўза қатор ораларида кўндаланг полларни оладиган ва уларни бузадиган техника воситаларини ишлаб чиқишнинг илмий-техник ечимлари.
05.07.01 ( фан доктори DSс)
Илмий маслаҳатчи - т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев
24
Фозилов Ғолибжон Ғуломжонович (27.07.1984)
II Босқич

Смарт технологияларни асосида маккажўхори уруғларини тайёрлашнинг илмий техник ечимлари
05.07.01 ( фан доктори DSс)
Илмий маслаҳатчи - т.ф.д., проф. К. Астанақулов
25
Шеров Дилмурод Хамро ўғли (23.10.1997)
I Босқич

Кунжут ҳосилини янчиб оладиган қурилмани ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. Ш. Равшанов
26
Суюнов Сардорбек Ғайрат ўғли (13.09.1993)
I Босқич

Боғ қаторлари ораларини экишга тайёрлайдиган комбинациялашган машина ротацион иш органининг параметрларини асослаш
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. Б. Хушвақтов
27
Абдуллаев Сардор Алишерович (20.03.1993)
I Босқич

Тўрт ғилдиракли чопиқ трактори учун агротехник тирқиши ростланадиган олдинги кўприкнинг конструкцияси ва параметрларини асослаш
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. Б. Қамбаров
28
Қуралов Срожиддин Дониёрович (31.12.1989)
I Босқич

Саримсоқ пиёз доналарини ажратадиган қурилма ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. Д. Норчаев
29
Турдиев Бобомурод Хайриллоевич (04.06.1990)
I Босқич

Кичик чорвачилик фермалари учун дағал ва донли озуқаларни майдалайдиган қурилма параметрларини асослаш
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.PhD., к.и.х Б. Ғайбуллаев
30
Насруллаев Валижон Гуломович (26.07.1989)
I Босқич

Чорвачиликка ихтисослашган кичик фермер ва деҳқон хўжаликлари учун гранулали омухта озуқаларини тайёрлайдиган қурилма ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.PhD., к.и.х Б. Ғайбуллаев
31
Содиков Хасан Уралович (03.10.1993)
I Босқич

Полиз экиладиган майдонларга плёнка тўшайдиган қурилма кўмгичининг тури ва параметрларини асослаш
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. Д. Норчаев
32
Аманов Азамат Кушназарович (10.09.1976)
I Босқич

Интенсив боғларнинг турли кенгликдаги қатор ораларига ишлов берадиган қурилма параметрларини асослаш
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. Қ. Имомқулов
33
Ибрагимов Куанишбай Джангабаевич (09.03.1974)
I Босқич

Вегитацион суғоришлардан кейин ғўза қатор ораларига ишлов берадиган ротацион юмшаткич ишлаб чиқиш ва параметрларии асослаш
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. A. Ибрагимов
34
Умаров Шавкат Газихонович (23.04.1977)
I Босқич

Шувоқ ўсимлиги уруғлари учун экиш аппаратининг тури ва параметрларини асослаш
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. A. Ибрагимов
35
Бозорбоев Аббосжон Абдуназар ўғли (22.05.1991)
I Босқич

Ҳосили пишган кунжут тупларини ўриб, ғарамлайдиган қурилмани ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. Ш. Равшанов
36
Разиков Нуриддин Бахтиерович (11.02.1991)
I Босқич

Агрокластерлар шароитида ғалла комбайнларига техник сервис кўрсатиш тизимини такомиллаштириш
05.07.02 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. М. Тошболтаев
37
Примбетов Азамат Юсупович (16.05.1974)
I Босқич

Қорақалпоғистон агрокластерлари машиналарига худудий техник сервис кўрсатиш тизимини такомиллаштириш
05.07.02 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.PhD., к.и.х. Б. Артикбаев
38
Юлдашев Равшанжон Расулжонович (21.11.1996)
I Босқич

Тут ипак қурти учун тўйимли озуқа тайёрлаш учун электротехнологиянинг иш режимларини асослаш
05.05.07 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. A. Росабоев
39
Диниқулов Давлат Ускан ўғли (28.04.1996)
I Босқич

Майда уруғларни саралаш учун трибоэлектрик қурилмани ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш.
05.05.07 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. A. Мухаммадиев
40
Абдуназаров Элбек Элмуродович (15.02.1990)
I Босқич

Томорқа ва иссиқхона хўжаликларида сабзавот етиштириш учун ресурстежамкор машиналашган технологиялар ва техника воситаларининг комплексини ишлаб чиқишнинг илмий-техник асослари
05.07.01 ( фан доктори DSс)
Илмий маслаҳатчи - т.ф.д., проф. Қ. Имомқулов
41
Расулжонов Абдурахмон Равшанбек ўғли (30.09.1995)
I Босқич

Тупроққа ишлов бериш машиналарининг иш кўрсаткичларини рақамли технологиялар асосида бошқариш ва назоратлашнинг илмий-техник ечимлари
05.07.01 ( фан доктори DSс)
Илмий маслаҳатчи - т.ф.д., проф. А. Тўхтақўзиев
42
Утениязов Пулат Аитбаевич (17.03.1976)
I Босқич

Органик ўғитларни тайёрлаб локал соладиган машиналар комплексини яратишнинг илмий-техник ечимлари
05.07.01 ( фан доктори DSс)
Илмий маслаҳатчи - т.ф.д., проф. А. Тўхтақўзиев


Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институтида кейинги 8 йилда ҳимоя қилганлар тўғрисида маълумот (2015-2022 йиллар)

2016 йилда фан доктори (DSc) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Ахметов Адилбек Агабекович, Астанақулов Комил Дуллиевич, Имомқулов Қутбиддин Боқижонович.

2018 йилда фан доктори (DSc) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Рустамов Рахматали Мурадович, Норчаев Даврон Рустамович, Мансуров Мухторжон Тохиржонович.

2018 йилда фалсафа доктори (PhD) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Абдулхаев Хуршед Ғафурович, Абдувахобов Дилшод Абдувохидович, Комилов Неъматилла Мухаммаджонович, Эргашев Маъруфжон Махаммаджонович.

2019 йилда фан доктори (DSc) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Ибрагимов Абдирасули Абдикаримович.

2019 йилда фалсафа доктори (PhD) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Ишмурадов Шухрат Улуғбердиевич, Артикбаев Бахтияр Пирниязович, Темиров Сайдрахимхўжа Умарович, Хатамов Бобамурод Араббаевич, Тухтабаев Мирзохид Ахмаджанович, Ғайбуллаев Бурхонжон Шерматжонович, Норчаев Жалолиддин Рустамович, Каримов Махмуд Рахматович, Исоқова Зубайда Хабибуллаевна, Фозилов Ғолибжон Ғуломжонович, Имомқулов Умиджон Боқижонович.

2020 йилда фалсафа доктори (PhD) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Халилов Миркомил Мирзатолибович, Солиев Ҳайитбой Мирзадавлатович, Тошпўлатов Бекзод Улуғмурадович, Сейтимбетова Зибахан Абдиганиевна, Очилдиев Отабек Шодиевич, Барлибаев Шерзод Нақиббекович, Холиқов Бахтиёр Абдуғаппорович, Утениязов Пулат Айтбаевич.

2021 йилда фалсафа доктори (PhD) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Расулов Азамат Давронович, Пардаев Обид Рахимбобоевич, Джиянов Маъоруф Рашидович, Эшдавлатов Акмал Эшпулатович, Абдуназаров Элбек Элмуродович.

2022 йилда фалсафа доктори (PhD) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Расулжонов Абдурахмон Равшанбек ўғли, Акбаров Исломжон Азамжон ўғли, Науризбаев Аллияр Осербаевич, Ортиқов Нозимжон Боқижон ўғли, Усмонов Иномжон Исроилович.


Илмий кадрларни тайёрлаш бўйича бош мутахассис Акбаров Исломжон Азамжон ўғли

Маълумот ўзгартирилган сана: 08.02.2023Фотогалерея

Боғланиш

Почта манзили: 110800, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Янгийўл тумани, Гулбаҳор шаҳарчаси, Самарқанд кўчаси, 41-уй.

Телефон: +998-70-601-0704
Факс: +998-70-601-0704
E-mail: qabulxona@uzmei.uz

Тескари алоқаТелеграмм канал qxmiti