«БОҒДОРЧИЛИК ВА САБЗАВОТЧИЛИКНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ» ЛАБОРАТОРИЯСИ


Лаборатория раҳбари

Имомқулов Қутбиддин Боқижонович, техника фанлари доктори, профессор

1978 йилда Наманган вилояти, Тўрақўрғон туманида туғилган. 2006 йилда Наманган мухандислик-педагогика институтини тамомлаган. 2006-2007 йилларда Наманган мухандислик-педагогика институти умумтехника фанлари кафедраси ассистенти, 2007-2015 йилларда Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти (ЎзМЭИ) аспиранти, кичик илмий ходими, катта илмий ходим-изланувчиси, лойиҳа раҳбари, 2016-2017 йилларда Илмий кадрларни тайёрлаш ва мутахассислар малакасини ошириш шўъбаси раҳбари бўлган. 2017-2018 йилларда Наманган муҳандислик қурилиш институти, кафедра мудири, 2019-2021 йилларда лойиҳа раҳбари лавозимларида ишлаган. 2021 йилдан буён Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институтининг «Боғдорчилик ва сабзавотчиликни механизациялаш» лабораторияси раҳбари.

Тел.: +998 94 153 66 19

E-mail: qutbiddinimomqulov1978@gmail.comЛАБОРАТОРИЯНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ ВА ЙЎНАЛИШЛАРИ

Лабораториянинг асосий вазифаси боғдорчилик ва сабзавотчиликни механизациялашда қўлланиладиган машиналарни иш унуми ва сифатини ошириш, меҳнат, энергия ва ёнилғи сарфини камайтириш ҳамда экологик муҳофазани таъминлаш йўналишларида такомиллаштириш, уларнинг янги турларини ишлаб чиқишдан иборат.

Бунга эришишнинг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат:

– мева-сабзавотчилик кластерларида сабзавот ва картошка йиғиштиришда механизация даражасини оширишнинг илмий-техник ечимларини ишлаб чиқиш;

– анорзорларга органик ўғитларни олдиндан белгиланган жойга солиш ҳамда қатор ораларига ишлов беришни бирйўла бажарадиган комбинациялашган машинани ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

– томчилатиб суғориладиган интенсив боғларнинг илдиз тизимига шикаст етказмасдан қатор ораларига ишлов берадиган машина яратиш ва жорий этиш;

– боғ қатор ораларига сабзавот ва картошка етиштиришнинг технологик ва техник ечимларини ишлаб чиқиш;

– сабзавот, полиз ва картошка экинларини етиштиришда сув ресурсларини тежайдиган технология ва техника воситаларини ишлаб чиқиш;

– анор боғларида қатор оралари тупроқларининг чуқур юмшатувчи ва ўғитловчи комбинациялашган машина конструкциясини ишлаб чиқиш, параметрларини асослаш ва жорий этиш;

– боғ, токзорларда дарахтлар ва ток таналари атрофи тупроқларига ишлов беришга мосланувчан трактор билан агрегатланадиган мосламаларни ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш;

– боғ ва токларда кесилган шохлар ток новдаларини майдалаш ҳамда келгуси мульча сифатида фойдаланиш учун машиналашган технология ва машинани ишлаб чиқиш ва синовларини ўтказиш;

– мева-сабзавотчилик кластерларида сабзавот ва картошка етиштириш учун қўлланиладиган кичик техника воситаларининг тажриба нусхаларини тайёрлаш ва дала шароитида баҳолаш;

– фермербоп универсал илдиз-мева ковлагич машинасининг тажриба нусхасини яратиш ва дала шароитида баҳолаш;

– анор тупларини кўмадиган машинани саноат нусхасини ишлаб чиқиш ва боғдорчилик кластерлари ишлаб чиқаришига жорий этиш;

– пиёз кўчатини экиш машинасини ясаш ва ишлаб чиқариш синовларидан ўтказиш;

– боғларда дарахтлар танаси атрофи тупроқларига ишлов бериш учун фаол ишчи органли машинани ясаш ва дала синовларини ўтказиш;

– лабораторияда яратилган илмий ҳажмдор ишланмаларни машинасозлик корхоналари ва буюртмачиларга топшириш;

– ишлаб чиқилган ишланмаларни қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига жорий этиш устидан муаллифлик назоратини олиб бориш.ЛАБОРАТОРИЯ ХОДИМЛАРИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

  • Имомқулов Қутбиддин Боқижонович, лаборатория раҳбари, т.ф.д., профессор.
  • Норчаев Даврон Рустамович т.ф.д., к.и.х. – етакчи илмий ходим.
  • Абдуназаров Элбек элмуродович т.ф.ф.д (PhD) – катта илмий ходим.
  • Комилов Неъматилла Мухамаджоновичт.ф.ф.д (PhD)– катта илмий ходим.
  • Мўйдинов Умиджон Махкамович– кичик илмий ходим.
  • Ортиқов Нозимжон Боқижон ўғли – кичик илмий ходим.
  • Комилова Гулноза – лаборант.


ЛАБОРАТОРИЯНИНГ ҲОЗИРГИ КУНДАГИ ФАОЛИЯТИ

Лабораторияда 2018-2021 йилларда И-ҚХ-2019-11. “Анор тупларини кўмадиган ва очадиган машиналар ишлаб чиқишнинг илмий-техник ечимлари” (лойиҳа раҳбари т.ф.д., профессор Қ.Имомқулов), КХ-Атех-2018-(226+230) “Боғ ва узумзор қатор ораларига ишлов бериш учун энергия тежамкор машиналарни ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш” (лойиҳа раҳбари т.ф.н., к.и.х. Б.В.Хушвақтов), МВ-Атех-2018-223 “Деҳқон ва фермер хўжаликларида сабзавот ва картошка етиштириш учун мотоблокнинг конструктив параметрларини асослаш, техника воситаларини ишлаб чиқиш” (лойиҳа раҳбари т.ф.д., профессор Р.Байметов), МВ-Атех-2018-60. “Майда уруғли сабзавот экинларини етиштириш ва пиёз етиштириш техника воситалари комплексини ишлаб чиқиш” (лойиҳа раҳбари т.ф.д., к.и.х. Д.Норчаев) ҳамда МRB-CX-2019-24. «Обосновать технологический комплекс машин и оборудования для картофелеводства, овощеводства и садоводства Республики Узбекистан» (лойиҳа раҳбари т.ф.д., профессор Р.Байметов) халқаро лойиҳалар мувоффақиятли бажарилди.

2018-2021 йилларда лаборатория ходимлари томонидан 58 та илмий ишлар тайёрланиб чоп этилди, жумладан 6 та патент 3 та монография. Шу билан бирга маҳаллий даврий журналларда 12 та, хорижий журналларда 8 та мақола чоп этилди, республика миқёсида ўтказилган илмий-техник конференцияларда 20 та ҳамда халқаро миқёсда ўтказилган илмий-техник конференцияларда 10 та мақола чоп этилди.ЛАБОРАТОРИЯНИНГ ҲАМКОРЛИГИ

Лабораториянинг илмий-тадқиқот ишларини амалга оширишда республикамиз ва хорижий олий таълим ва илмий тадқиқот институтлари ҳамда ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорлик йўлга қўйилган. Тошкент давлат аграр университети, Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети ва Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, Тошкент давлат аграр университети Андижон филиали, Наманган муҳандислик-қурилиш институти, Фарғона политехника институти, Бутунроссия қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институти, Белорусия қишлоқ хўжалигини механизациялаш миллий академияси, Н.Э.Бауман номидаги Москва Давлат техника университети «МАМИ», Санкт-Петербург Давлат аграр университети, Тошкент қишлоқ хўжалиги техникаси заводи АЖнинг “Қишлоқ хўжалиги машинасозлиги конструкторлик-технологик маркази” ва “БМКБ-Агромаш” АЖ шулар жумласидандир.ЛАБОРАТОРИЯНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ РЕЖАСИ

– анорзорларга органик ўғитларни олдиндан белгиланган жойга солиш ҳамда қатор ораларига ишлов беришни бирйўла бажарадиган комбинациялашган машинани ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

– томчилатиб суғориладиган интенсив боғларнинг илдиз тизимига шикаст етказмасдан қатор ораларига ишлов берадиган машина яратиш ва жорий этиш;

– боғ, токзорларда дарахтлар ва ток таналари атрофи тупроқларига ишлов беришга мосланувчан трактор билан агрегатланадиган мосламаларни ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш;

– боғ ва токларда кесилган шохлар ток новдаларини майдалаш ҳамда келгуси мульча сифатида фойдаланиш учун машиналашган технология ва машинани ишлаб чиқиш ва синовларини ўтказиш;

– мева-сабзавотчилик кластерларида сабзавот ва картошка етиштириш учун қўлланиладиган кичик техника воситаларининг тажриба нусхаларини тайёрлаш ва дала шаритларда баҳолаш.ЛАБОРАТОРИЯ ТОМОНИДАН АМАЛГА ОШИРИЛГАН ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ

Лаборатория ходимлари томонидан олиб борилган илмий-тадқиқот ишлари натижалари асосида қуйидаги қишлоқ хўжалиги машиналари ишлаб чиқилган: Анор тупларини кўмадиган ва очадиган машиналарнинг конструкциялари яратилиб, уларнинг тажриба нусхалари тайёрланган ва уларнинг дастлабки ва дала шароитидаги синовлари ўтказилган ҳамда улардан фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган.

Энергия-ресурс тежамкор картошка ковлагич.Лабораторияда яратилган илмий ҳажмдор ишланмалар
(ишланма расмлар)


 

 

 

 


ЧОП ЭТИЛГАН МОНОГРАФИЯ ВА ОЛИНГАН ПАТЕНТЛАР


 

   

   


CАНОАТ НАМУНАЛАРИНИНГ ДАВЛАТ СИНОВЛАРИ
ЛАБОРАТОРИЯ-ДАЛА ТАЖРИБАЛАРИДАН ЛАВҲАЛАР


 

а)


 

б)

а – ён томондан кўриниши; б – орқа томондан кўриниши


Анор тупларини кўмадиган машинанинг иш жараёнидаги кўриниши

 

Анор тупларини ярим очадиганмашинанинг иш жараёни кўриниши


 

a)


 

б)

а – ён томондан кўриниши; б – орқа томондан кўриниши

Анор тупларини очадиган машинанинг иш жараёнидаги кўриниши


 

a)

 

б)

Энергия-ресурс тежамкор картошка ковлагичнинг ёзги (а) ва кузги (б) мавсумлардаги ишлаш схемалари:

Энергия-ресурс тежамкор картошка ковлагич


Ўзгартирилган сана: 23.02.2022