Лойиҳалар / 

Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институти
томонидан 2022 йилда амалга ошириладиган
ИШЛАР РЕЖАСИ1. Кенг қамровли чизел-култиваторга дала юзасида майин қатлам ҳосил қиладиган мослама ишлаб чиқиш:

 • Мосламанинг конструктив ва чизел-култиватор билан боғланиш схемаларини ишлаб чиқиш.
 • Мосламанинг параметрларини асослаш бўйича тадқиқотларни ўтказиш.
 • Мосламанинг тажриба нусхаларини тайёрлаш ва синовларини ўтказиш.

Кутилаётган натижалар:

 • Кенг қамровли чизел-култиваторга дала юзасида майин қатлам ҳосил қиладиган мосламанинг конструктив ва чизел-култиватор билан боғланиш схемалари ишлаб чиқилади, параметрлари асосланади, тажриба нусхалари тайёрланиб, синовлари ўтказилади.

Масъул ижрочи: “Тупроққа ишлов бериш ва экиш машиналари” лабораторияси раҳбари А.Тўхтақўзиев2. Кичик ўлчамли ўзиюрар шассининг такомиллаштирилган тажрибавий нусхасини ясашга доир ҳужжатларини тайёрлаш:

 • Ўзиюрар шасси ва модулли энергетик воситалар конструкцияларининг таҳлилини ўтказиш.
 • Ўзиюрар шасси ва модулли энергетик воситалар билан агрегатланадиган машиналар таҳлилини ўтказиш.
 • Ўзиюрар шассининг такомиллаштирилган тажриба нусхасини тайёрлашга доир “Техник топшириқ” ва “Лойиҳа-конструкторлик ҳужжат”ларини ишлаб чиқиш.

Кутилаётган натижалар:

 • Кичик ўлчамли ўзиюрар шассининг такомиллаштирилган тажриба нусхасини тайёрлаш учун “Техник топшириқ” ва “Лойиҳа-конструкторлик ҳужжат”лари ишлаб чиқилади.

Масъул ижрочи: “Мобил энергетика воситалари” лабораторияси раҳбари Б.Қамбаров3. Интенсив боғдорчилик ва узумчиликда томчилатиб суғориш тизимларини автоматик бошқариш тизимини ишлаб чиқиш:

 • Томчилатиб суғориш тизимларининг (тупроқ намлигининг ҳисобга олган ҳолда) автоматик бошқаришнинг усулларини ишлаб чиқиш.
 • Технологик жараёнлар кетма-кетлигини асослаш бўйича тадқиқотларни ўтказиш.
 • Тажриба нусхаларини тайёрлаш ва синовларини ўтказиш.

Кутилаётган натижалар:

 • Боғдорчилик ва узумчиликда томчилатиб суғориш тизимларининг тупроқ намлигининг автоматик равишда бошқариш ва суғориш тизими асосланади, тажриба нусхалари тайрланиб, синовлари ўтказилади ва фойдаланиш учун фермер хўжаликларига топширилади.

Масъул ижрочи: “Дастурий бошқариш ва мехатроника” лабораторияси раҳбари Б.А.Холиқов4. Чорвачилик фермалари учун дағал озуқаларни аралаштирадиган, майдалайдиган ва ҳайвонларга тарқатадиган энергия-ресурстежамкор комбинациялашган машина ишлаб чиқиш:

 • Комбинациялашган машинанинг конструктив схемасини ишлаб чиқиш.
 • Комбинациялашган машинанинг параметрларини асослаш бўйича тадқиқотларни ўтказиш.
 • Комбинациялашган машинанинг тажриба нусхасини тайёрлаш ва синовларини ўтказиш.

Кутилаётган натижалар:

 • Дағал озуқаларни аралаштирадиган, майдалайдиган ва ҳайвонларга тарқатадиган комбинациялашган машинанинг конструктив схемаси ишлаб чиқилади, унинг параметрлари асосланади ҳамда тажриба нусхаси тайёрланиб, синовлари ўтказилади, натижалар фойдаланишга топширилади.

Масъул ижрочи: “Чорвачиликни механизациялаш” лабораторияси раҳбари Б.Ғайбуллаев5. Пахта териш машинасининг харакат тезлигини оширишни таъминлайдиган вертикал шпинделли терим аппаратининг коснтруктив схемасини яратиш:

 • Пахта ҳосилини машиналар билан юқори иш тезлигида териб олишни таъминлайдиган терим аппаратининг конструктив схемаси ишлаб чиқилади.
 • Терим аппаратининг параметрларини асослаш бўйича тадқиқотлар ўтказиш.
 • Терим аппаратининг тажриба нусҳасини тайёрлаш ва синовларини ўтказиш.

Кутилаётган натижалар:

 • Иш унуми 2-3 марта юқори бўлган терим аппаратининг конструктив схемаси ишлаб чиқилади ва параметрлари асосланади. Терим аппаратига меъёрий-техник ҳужжатлар ишлаб чиқилади ва тажриба нусхаси яратилади ва синовлари ўтказилади. Янги техник ечимларга Ўзбекистон патентлари олинади.

Масъул ижрочи: “Экинлар ҳосилини йиғиштириш машиналари” лабораторияси раҳбари С.Усаров6. Ғаллачилик кластерлари учун машиналар ва таъмирлаш хизмат кўрсатиш базаси таркибларини асослаш:

 • Ғаллачилик кластерлари машина-трактор паркининг рационал таркибини аниқлашнинг назарий-методологик тамойиллари ва меъёрий методларини ишлаб чиқиш, ғаллачилик машиналарига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш базасини асослашга доир тадқиқотлар олиб борилади.

Кутилаётган натижалар:

 • Ғаллачилик кластерлари машина-трактор паркининг рационал таркибини аниқлашнинг назарий-методологик тамойиллари ва меъёрий методлари ишлаб чиқилади, уларнинг ер майдонлари бўйича бош ва ҳудудий моделлари яратилади, ғалла етиштириш учун талаб этиладиган техника воситаларининг таркиблари ва сонларини асосланади, бош модел таркибида тракторларга ва ғалла комбайнларига ТХК пунктларини ташкил этиш, қурилма ускуналар таркиби танланади ҳамда самараси баҳоланади.

Масъул ижрочи: “Машина-технологиялар тизими ва машина-трактор паркидан фойдаланиш” лабораторияси раҳбари Б.Артикбаев7. Қишлоқ хўжалик кичик техника воситаларининг баҳолаш кўрсаткичларинининг рационал таркибларини асослаш:

 • Ер майдонлари кичик деҳқон хўжаликлари ва томорқа эгаларининг кичик техника воситалари бўйича билдирган талаб ва таклифларини ўрганиш ва шакллантириш, кичик техника воситаларининг талаб этиладиган сонини аниқлаш алгоритми ва математик моделини ишлаб чиқиш, кичик техника воситалари баҳолаш кўрсаткичлари-нинг рационал таркибини ишлаб чиқишга доир тадқиқотлар олиб борилади.

Кутилаётган натижалар:

 • Анъанавий (“катта”) техника воситаларига доир давлат стандартларида келтирилган баҳолаш кўрсаткичларини кичик техникалари учун ранжировкалашнинг умумий методологияси яратилади. Қишлоқ хўжалик кичик техника воситаларининг баҳолаш кўрсаткичларининг таркиби ишлаб чиқилади ва амалиётга жорий этиш орқали уларнинг давлат ва дала синовлари харажатлари ва муддатлари қисқартирилади.

Масъул ижрочи:Директорнинг илмий ишлар ва инновациялар бўйича ўринбосари М.Тошболтаев, “Машина-технологиялар тизими ва машина-трактор паркидан фойдаланиш” лабораторияси раҳбари Б.Артикбаев8. Шоли уруғларини саралаб сифат кўрсаткичларини, жумладан унувчанлигини ошириш учун энергия ва ресурстежамкор электр саралагич қурилмасининг тажриба нусхасини тайёрлаш:

 • Мавзу бўйича илмий-амалий лойиҳани расмийлаштириш.
 • Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан эълон қилинадиган танловда лойиҳа билан иштирок этиш.
 • Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан ғолиб деб топилган лойиҳа доирасида шоли уруғларини саралаб сифат кўрсаткичларини ошириш учун энергия ва ресурстежамкор электр саралагич қурилмаси ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотлар олиб бориш.

Кутилаётган натижалар:

 • Шоли уруғларини саралаб сифат кўрсаткичларини, жумладан унувчанлигини ошириш учун энергия ва ресурстежамкор электр саралагич қурилмасининг конструктив схемасини ишлаб чиқилади, параметрлари асосланади, тажриба нусхаси тайёрланади ва синовлари ўтказилади.

Масъул ижрочи: “Қишлоқ хўжалигида ресурсларни тежаш ва технологик жараёнларни автоматлаштириш” лабораторияси раҳбари А.Росабоев9. Пушталарга ишлов берадиган ва полиз экин уруғларини аниқ экадиган экадиган ресурстежамкор агрегатни яратиш:

 • Агрегат бир ўтишда пушталарга юза ишлов бериб полиз экинлари уруғларини аниқ экишга мўлжалланган агрегатни тажриба нусхасини яратиш ва лабаратория-дала синовларини ўтказиш.

Кутилаётган натижалар:

 • Агрегат бир ўтишда кўзда локал гўнг солинган пуштага юза ишлов бериб полиз уруғларини аниқ экиш хисобига сарф-харажатлар тежалиб, полиз экинлари ҳосилдорлиги 15-20% га ошади.

Масъул ижрочи: “Экинларни парвариш ва ҳимоя қилишни механизациялаш” лаборатория раҳбари А.Қораҳанов10. Ғилдиракларнинг кўндаланг базаси 60, 76 ва 90 см кенгликдаги ғўза қатор ораларига мос равишда ростланадиган тўрт ғилдиракли универсал тракторнинг тажриба нусхасини яратиш:

 • Мавзу бўйича илмий лойиҳа ёзиш.
 • Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан эълон қилинадиган танловда лойиҳа билан иштирок этиш.
 • Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан ғолиб деб топилган лойиҳа доирасида тўрт ғилдиракли универсал тракторнинг тажриба нусхасини яратиш бўйича тадқиқотлар олиб бориш.

Кутилаётган натижалар:

 • Мавзу бўйича илмий лойиҳа расмийлаштирилади ва Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан эълон қилинадиган танловга тақдим этилади.

Масъул ижрочи: “Мобил энергетика воситалари” лабораторияси раҳбари Б.Камбаров11. Энергияхажмдорлик ва ёнилғи сарфини 1,5-2,0 марта камайтирадиган ғалтакмолали молатекислагич конструкциясини яратиш:

 • Мавзу бўйича илмий лойиҳа ёзиш.
 • Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан эълон қилинадиган танловда лойиҳа билан иштирок этиш.
 • Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан ғолиб деб топилган лойиҳа доирасида ғалтакмолали мола-текислагич конструкциясини яратиш буйича тадқиқотлар олиб бориш.

Кутилаётган натижалар:

 • Мавзу бўйича илмий лойиҳа расмийлаштирилади ва Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан эълон қилинадиган танловга тақдим этилади.

Масъул ижрочи: “Тупроққа ишлов бериш ва экиш машиналари” лабораторияси раҳбари А.Тўхтақўзиев12. Пахта-тўқимачилик, ғаллачилик ва мева-сабзавотчилик ва шоличилик кластерларида қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш учун талаб этиладиган техника воситаларининг рационал русумлари ва сон ларини аниқлашнинг меъёрий тартиби, таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш объектларини (устахоналар, сервис пунктларини) асослаш методикасини ишлаб чиқиш:

 • Мавзу бўйича илмий лойиҳа ёзиш.
 • Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан эълон қилинадиган танловда лойиҳа билан иштирок этиш.
 • Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан ғолиб деб топилган лойиҳа доирасида қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш учун талаб этиладиган техника воситаларининг рационал русумлари ва сонларини аниқлашнинг меъёрий тартиби, таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш объектларини асослаш методикасини ишлаб чиқиш буйича тадқиқотлар олиб бориш.

Кутилаётган натижалар:

 • Мавзу буйича илмий лойиха расмийлаштирилади ва Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан эълон килинадиган танловга такдим этилади.

Масъул ижрочи: Директорнинг илмий ишлар ва инновациялар буйича уринбосари М.Тошболтаев13. Фермербоп универсал илдизмева ковлагич машинасининг тажриба нусхасини яратиш:

 • Фермербоп универсал илдизмева ковлагич машинасининг конструктив схемасини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш.
 • Фермербоп универсал илдизмева ковлагич машинасига меъёрий-техник ҳужжатларни ишлаб Фермербоп универсал илдизмева ковлагич машинасига меъёрий-техник ҳужжатларни ишлаб.
 • Фермербоп универсал илдизмева ковлагич машинасининг синовларини ўтказиш, техник-иқтисодий кўрсаткичлари аниқлаш ҳамда ундан фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

Кутилаётган натижалар:

 • Фермербоп универсал илдизмева ковлагич машинасининг конструктив схемаси, меъёрий-техник ҳужжатлари ишлаб чиқилади, тажриба нусхаси тайёрланади ва дала синовлари ўтказилади, техник-иқтисодий кўрсаткичлари аниқланади ҳамда ундан фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилади. Олинган натижалар бўйича SCOPUS маълумотлар базасига кирган журналларда мақолалар чоп этилади.

Масъул ижрочи: Директорнинг илм-фан ва илмий фаолият бўйича маслахатчиси Д.Норчаев14. Из юмшаткичлар ва дала юзасида майин тупроқ қатламини ҳосил қиладиган мосламалар билан жиҳозланган кенг қамровли осма мола-текислагични тайёрлаш:

 • Из юмшаткичлар ва мосламалар билан жиҳозланган кенг қамровли осма мола-текислагичнинг конструкциясини ишлаб чиқиш, тажриба нусхасини тайёрлаш, дала синовларини ўтказиш.

Кутилаётган натижалар:

 • Из юмшаткичлар ва мосламалар билан жиҳозланган кенг қамровли осма мола-текислагичнинг конструкцияси ишлаб чиқилади, тажриба нусхаси тайёрланади ва дала синовлари ўтказилади.

Масъул ижрочи: “Тупроққа ишлов бериш ва экиш машиналари” лабораторияси раҳбари А.Тўхтақўзиев15. Лалми ерларда тупроққа минимал ишлов бериб донли ва мойли экинлар уруғини экадиган комбинациялашган машинани жорий қилиш:

 • Комбинациялашган машинанинг конструктив ҳужжатларини ишлаб чиқиш, тажриба нусхасини тайёрлаш ва синовларини ўтказиш ҳамда ундан фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.

Кутилаётган натижалар:

 • Комбинациялашган машина қўллаш лалми шароитида деҳқончилик қилиш учун сарфланадиган харажатларни 1,5 мартага камайтиради ҳамда уруғнинг мақбул муддатларда сифатли экилиши ҳисобига юқори ҳосил олинишини таъминлайди.

Масъул ижрочи: “Лалми ерлар ва чўл яйловларни механизациялаш” лабораторияси раҳбари С.Мўминов16. Анорзорларга органик ўғитларни белгиланган жойга соладиган ва қатор ораларига ишлов берадиган комбинациялашган машинани ишлаб чиқиш:

 • Анорзорларга органик ўғитларни белгиланган жойга соладиган ва қатор ораларига ишлов берадиган комбинациялашган машинанинг конструктив ҳужжатларини ишлаб чиқиш, тажриба нусхасини тайёрлаш ва синовларини ўтказиш.

Кутилаётган натижалар:

 • Анорзорларга органик ўғитларни белгиланган жойга соладиган ва қатор ораларига ишлов берадиган комбинациялашган машинанинг конструкцияси ишлаб чиқилади, тажриба нусхаси тайёрланади ва дала синовлари ўтказилади.

Масъул ижрочи: “Боғдорчилик ва сабзавотчиликни механизациялаш” лаборатория раҳбари Қ.Имомқулов17. Чорвачилик фермалари учун гранулали омухта озуқаларини тайёрлайдиган машинани тайёрлаш:

 • Чорвачилик фермалари учун гранулали омухта озуқаларини тайёрлайдиган машинанинг конструкция-сини ишлаб чиқиш, тажриба нусхасини тайёрлаш ва дала синовларини ўтказиш.

Кутилаётган натижалар:

 • Чорвачилик фермалари учун гранулали омухта озуқаларини тайёрлайдиган машинанинг конструкцияси ишлаб чиқилади, тажриба нусхаси тайёрланади ва дала синовлари ўтказилади.

Масъул ижрочи: “Чорвачиликни механизациялаш” лабораторияси раҳбари Б.Ғайбуллаев18. Технологик қаров ўтказишга яхши мослашган юқори кўрсаткичларга эга вертикал шпинделли пахта териш аппаратини ишлаб чиқиш:

 • Терим аппаратига технологик қаров ўтказиш учун қулай шароит яратувчи вертикал шпинделли териш аппаратининг конструктив схемасини ишлаб чиқиш, параметрларини асослаш бўйича тадқиқотлар ўтказиш, меъёрий техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш, тажриба нусхаси тайёрлаш ва синовларини ўтказиш.

Кутилаётган натижалар:

 • Шпинделли барабанлар диаметри, шпинделлар сони янгича мужжасамлаштирилган терим аппарати яратилади. Шпинделли барабанлар орасида пахтани қайта тақсимлаш пахта териш машинаси иш тезлигини 5,2...5,5 km/h гача ошириш имконини беради. Фермер хўжаликларида терим аппаратининг синовлари ўтказилади, техник ечимларга патентлар олинади.

Масъул ижрочи: “Экинлар ҳосилини йиғиштириш машиналари” лабораторияси раҳбари С.Усаров19. Сабзавот экинлари уруғларини қаторлаб экадиган агрегатни тажриба нусхасини ясаш:

 • Сабзавот экинлари уруғларини қаторлаб экадиган агрегатни конструкциясини ишлаб чиқиш, тажриба нусхасини тайёрлаш ва дала синовларини ўтказиш.

Кутилаётган натижалар:

 • Суғорма дехқончиликда агрегатни бир ўтишида пушталар ҳосил қилиб, майда уруғларни 1,5-2 см чуқурликда қаторлаб экиб кетадиган агрегат ишлаб чиқилади, унинг синовлари ўтказилади.

Масъул ижрочи: “Экинларни парвариш ва ҳимоя қилишни механизациялаш” лаборатория раҳбари А.Қораҳанов20. ОАК низомларига қатъий амал қилган ҳолда олий малакали кадрлар тайёрлаш даражаси ва сифатини ошириш:

 • Диссертация ишларини режали тайёрлаш. Диссертация ишини барча апробация босқичларидан ўтказиш. Диссертация ҳимояси.

Кутилаётган натижалар:

 • Энг камида 1 та докторлик диссертацияси (DSc) ҳимоя қилинади. 4 тадан кам бўлмаган PhD даражасини олиш учун диссертация ҳимоя қилинади.

Масъул ижрочи: П.Утениязов ва докторантларнинг илмий раҳбарлари21. Институтда яратилган янги техника воситаларини ишлаб чиқиш жараёнларига халқаро донорларни ва хорижий ташкилотларнинг грантларини жалб этиш:

 • Хорижий илмий муссасалар ва ташкилотлар билан ҳамкорлик ўрнатиш бўйича меморандумлар имзолаш.
 • Қишлоқ хўжалигини механизациялаш соҳасида эълон қилинган лойиҳалар танловига халқаро донорларни жалб қилиш.
 • Қишлоқ хўжалигини механизациялаш соҳасида эълон қилинган лойиҳалар танловига халқаро донорларни жалб қилиш тайёрлаш.

Кутилаётган натижалар:

 • Рақобатбардош янги техника воситаларини ишлаб чиқариш жараёнларига халқаро ва хорижий ташкилотларнинг грантлари жалб қилинади, экспортбоп ва импорт ўрнини босувчи рақобатбардош янги техника воситалари яратилади.

Масъул ижрочи: ҚХМИТИ, Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар миллий маркази билан ҳамкорликда22. Ёш олимлар ва илмий ходимларнинг хорижий илмий-тадқиқот ва олий таълим муассасаларида стажировкадан ўташини таъминлаш:

 • Инновацион ривожланиш вазирлиги иштирокида хорижий муассасалар билан тузиладиган шартномалар асосида.

Кутилаётган натижалар:

 • Ёш олимлар ва илмий ходимларнинг билим ва кўникмалари оширилади, тадқиқотлар сифати яхшиланади.

Масъул ижрочи: ҚХМИТИ, Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар миллий маркази билан ҳамкорликда23. Маъмурий бино ва лаборатория корпусларини реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш:

 • Белгиланган тартибда ишлаб чиқилган лойиҳа таклифи асосида амалга оширилади.

Кутилаётган натижалар:

 • Маъмурий бино ва лаборатория корпусларини реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишлари бажарилади.

Масъул ижрочи: ҚХМИТИ, Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар миллий маркази билан ҳамкорликда24. Лабораторияларни замонавий асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш ва бутловчи қисм ҳамда сарфлаш материаллари билан таъминлаш:

 • Белгиланган тартибда ишлаб чиқилган лойиҳа таклифи асосида амалга оширилади.

Кутилаётган натижалар:

 • Лабораториялар замонавий асбоб-ускуналар билан жиҳозланади ва бутловчи қисм ҳамда сарфлаш материаллари билан таъминланади.

Масъул ижрочи: ҚХМИТИ, Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар миллий маркази билан ҳамкорликда25. Институтнинг илмий-тадқиқот фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш:

 • Тегишли вазирлик ва идоралар билан келишиб тасдиқланган чора-тадбирлар жадвали асосида.

Кутилаётган натижалар:

 • Институтнинг илмий-тадқиқот фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологиялари жорий этилади.

Масъул ижрочи: ҚХМИТИ, Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар миллий маркази билан ҳамкорликдаМатн ўзгартирилган сана: 05.09.2022Фотогалерея

Боғланиш

Почта манзили: 110800, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Янгийўл тумани, Гулбаҳор шаҳарчаси, Самарқанд кўчаси, 41-уй.

Телефон: +998-70-601-0704
Факс: +998-70-601-0704
E-mail: qabulxona@uzmei.uz

Тескари алоқаТелеграмм канал qxmiti