Республика илмий-амалий конференцияси ўтказилди


Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институтида 2020 йил 14 август куни “Ресурстежамкор ва фермербоп қишлоқ хўжалик машиналарини яратиш ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси бўлиб ўтди.

Конференциянинг мақсади: Республика қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, уни механизациялаш даражасини оширишда илм-фаннинг ўрни ва аҳамиятини кучайтириш, фан ва техниканинг муҳим илмий ва технологик муаммоларини ҳал этиш, илмий-техникавий ҳамкорлик кўламини кенгайтириш, илм-фан соҳасининг барча жабҳаларида олимларнинг фаол иштирокини таъминлаш ҳамда улар ўртасида ўзаро илмий-ижодий ҳамкорликни кучайтириш, илм-фан соҳасига ёш кадрларни ҳамда инвестицияларни жалб қилишдан иборат.

Конференциянинг асосий вазифалари:

- илм-фан ва ишлаб чиқариш соҳаси мутахассислари билан биргаликда республика қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш даражасини оширишга қаратилган муҳим илмий-тадқиқотлар олиб бориш ҳолатини таҳлил этиш;

- қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини комплекс механизациялаш учун машиналар тизимини ишлаб чиқиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда самарали механизациялашган технологиялар, юқори унум билан ишлайдиган, чидамли, ресурстежамкор ва экологик хавфсиз машина ва механизмлар, стационар ва мобил жараёнларни электрлаштириш методлари ва техника воситаларининг янги турларини яратиш ва жорий этиш бўйича амалга оширилаётган ишлар билан танишиш;

- қишлоқ хўжалиги учун юқори самарали бўлган ишланмаларни аниқлаб, уларни ишлаб чиқаришга кенг жорий этишга тавсия этиш;

- тадқиқотчиларнинг ишларини апробациядан ўтказиш ва уларга керакли таклиф ва тавсияларни бериш.

Муҳокама қилинган масалалар:

- қишлоқ ҳўжалиги тракторлари, транспорт ва юклаш-тушириш воситаларининг техник даражасини ошириш;

- ерга асосий ишлов берувчи машиналарда энергия сарфини камайтириш;

- ерларни экишга тайёрлаш машиналарининг ресурстежамкорлиги ва иш унумини ошириш;

- уруғ экиш машиналарининг функцияларини кенгайтириш ва уруғ сарфини камайтириш;

- ўсимликларни парваришловчи ва ўғитлаш машиналарининг агротехник ва техник-эксплуатацион кўрсаткичларини ошириш;

- экинлар ҳосилини йиғиштириш машиналарида нобудгарчиликни йўқотиш ва маҳсулотнинг товар сифатини сақлаб қолишнинг илмий-техник ечимлари;

- қишлоқ хўжалиги юкларини ташиш воситаларини универсализациялашнинг асосий йўналишлари;

- фермер ва деҳқон хўжаликлари учун кичик техника воситаларини яратиш;

- фермер хўжаликлари, туман ва муқобил машина-трактор парклари шароитида техника воситаларини таъмирлаш, уларга сервис кўрсатиш, машиналарнинг мавсумий ва йиллик иш унумларини оширишнинг илмий, амалий ва муҳандислик масалалари;

- қишлоқ хўжалигидаги технологик жараёнларни электрлаштириш ва автоматлаштириш.Конференция юксак уюшқоқлик билан ўтказилди.

Конференцияда Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий-тадқиқот институти лойиҳа раҳбари, т.ф.н., доц. С.Аминов, Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти докторанти, т.ф.н., доц. Ф.Қаршиев, ҚХМИТИ илмий ходимлари к.и.х. М.Олмосов, таянч докторантлар Э.Абдуназаров ва А.Расуловлар “Энг яхши маъруза” ва т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев, т.ф.н., к.и.х. А.Садиров, т.ф.д., к.и.х. Қ.Имомкулов, т.ф.н., доц. Б.Қамбаров, т.ф.ф.д., Н.Комилов, к.и.х. И.Туланов, к.и.х. У.Мўйдинов, таянч докторант О.Пардаевлар “Фаол иштирокчи” сертификатлари билан тақдирландилар.Маълумот киритилган сана: 16.08.2020