Институт / Илмий кадрларни тайёрлаш

ҚХМИТИда таҳсил олаётган таянч докторантлар ва докторантлар тўғрисида маълумот (2021 йил январ ҳолатига)

ФИШ Диссертация мавзуси
1
Эшдавлатов Акмал Эшпўлатович (20.08.1991)
III Босқич

Пиёз уруғларини қаторлаб экадиган сеялка эккичи ва кўмгичининг параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., к.и.х. А.А.Ибрагимов
2
Абдуназаров Элбек Элмуродович (15.02.1990)
III Босқич

Анор тупларини кўмадиган машина иш органининг параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD
Илмий раҳбари - т.ф.д., к.и.х. Қ.Б.Имомқулов
3
Вахабова Сожида Комилжоновна (31.07.1983)
III Босқич

Электр саралагич қурилмасини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш.
05.05.07 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. А.Т.Росабоев
4
Абдулхаев Хуршед Ғафурович (09.08.1978)
III Босқич

Тупроққа экиш олдидан ишлов берадиган техника воситаларини такомиллаштиришнинг илмий-техник ечимлари. 05.07.01 (фан доктори DSс)
Илмий маслаҳатчи - т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев
5
Пардаев Обид Рахимбобоевич (06.10.1988)
II Босқич

Соя уруғини дуккакларидан ажратадиган қурилмани ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. А.Т.Росабоев
6
Расулжонов Абдурахмон Равшанбек ўғли (30.09.1995)
II Босқич

Осма плугларнинг ҳайдаш чуқурлигини барқарорлаштиришнинг илмий-техник ечимларини ишлаб чиқиш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф.А.Тўхтақўзиев
7
Акбаров Исломжон Азамжон ўғли (05.01.1991)
II Босқич

Ғалтакмолали мола-текислагич ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф.А.Тўхтақўзиев
8
Науризбаев Аллияр Осербаевич (15.11.1985)
II Босқич

Кенг қамровли мола-текислагич из юмшаткичларининг турлари ва параметрларини асослаш.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф.А.Тўхтақўзиев
9
Ортиқов Нозимжон Боқижон ўғли (19.03.1991)
II Босқич

Анор тупларини тўлиқ очадиган машина параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., к.и.х. Қ.Б.Имомқулов
10
Усмонов Иномжон Исроилович (10.10.1990)
II Босқич

Уруғларни саралаш самарадорлигини ошириш учун универсал қурилмани ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш. 05.05.07 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. Ш.Ғ.Айдаров
11
Комилов Неъматилла Мухаммаджонович (27.11.1977)
II Босқич

Ток илдизларини кесиш ва минерал ўғитларни солиш ҳамда қатор ораларига ишлов беришда қўлланиладиган комбинациялашган машина ишлаб чиқишнинг илмий-техник ечимлари.
05.07.01 (фан доктори DSс)
Илмий маслаҳатчи - т.ф.д., проф. М.Т.Тошболтаев
12
Рахматов Олимжон Орифжонович (16.04.1982)
I Босқич

Кенг қамровли мола-текислагичнинг дала юзасида майин қатлам ҳосил қиладиган мосламасининг тури ва параметрларини асослаш.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф.А.Тўхтақўзиев
13
Набихўжаева Наргиза Тошпўлатовна (26.08.1985)
I Босқич

Юқори қувватли тракторларга кенг қамровли чизел-култиватор ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д. М.Т.Мансуров
14
Эшматова Гавхар Қутпидиновна (14.09.1986)
I Босқич

Комбинациялашган машиналар таркибида қўлланиладиган ғалтакмолаларнинг турлари ва параметрларини асослаш.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.PhD., к.и.х. М.М.Эргашев
15
Оринбаев Парахат Фаритович (04.08.1992)
I Босқич

Полиз экинлари экиладиган пушталарга ишлов берадиган ишчи органларни ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., к.и.х. А.А.Ибрагимов
16
Мўйдинов Умид Махкамович (07.06.1984)
I Босқич

Анорзорлар учун комбинациялашган машинанинг ўғит солиш аппаратини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., к.и.х. Қ.Б.Имомқулов
17
Джиянов Маъоруф Рашидович (22.07.1987)
I Босқич

Пахта-тўқимачилик кластерлари учун машиналар ва техник хизмат кўрсатиш пунктлари таркибларини асослаш.
05.07.02 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. М.Т.Тошболтаев
18
Махмудов Нуриддин Махамадали ўғли (26.10.1985)
I Босқич

Дуккакли экинлар уруғини саралаш учун электр қурилмани ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш. 05.05.07 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. А.Т.Росабоев
19
Эргашев Маъруфжон Мухаммаджонович (07.10.1984)
I Босқич

Дискли ва ротацион иш органлари асосида ерларга ишлов берадиган комбинациялашган машина ишлаб чиқишнинг илмий-техник ечимлари.
05.07.01 ( фан доктори DSс)
Илмий маслаҳатчи - т.ф.д., проф. Р.Ж.Тожиев


ҚХМИТИда таҳсил олаётган мустақил изланувчилар тўғрисида маълумот (2021 йил январ ҳолатига)

ФИШДиссертация мавзусиИлмий раҳбариБосқичи
1 Саидова Муҳайёхон Тулкиновна (27.04.1987) Чопиқ талаб экинлар уруғини аниқ уялаб экадиган пневматик сеялкани параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD) т.ф.н., к.и.х. А.А.Абдурахманов III
2 Ибрагимов Куанишбай Джангабаевич (09.03.1974) Вегетацион суғоришлардан кейин ғўза қатор ораларига ишлов берадиган ротацион иш органининг параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD) т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев III
3 Бабабеков Умидбек Джўрабекович (07.10.1985) Мола текислагичга ўрнатиладиган юмшаткичнинг тури ва параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD) т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев III
4 Игамбердиев Дилшод Холмуродович (01.04.1988) Қобиқланган уруғларни осцилляция режимида қуритадиган қурилманинг параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD) т.ф.н., к.и.х. А.Т.Росабоев III
5 Соатов Шароф Анварович (25.12.1986) Комбинациялашган дискли борона текисловчи-зичловчи иш органларининг тури ва параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD) т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев III
6 Рахматуллаев Равшан Қўшмуротович (24.03.1974) Қуритилган узумга ишлов бериш қурилмасини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD) т.ф.д., доцент О. Рахматов II
7 Чоршанбиев Равшан Хушмуродович (19.05.1979) Сабзи ковлагичнинг такомиллаштирилган элаклаш қурилмасини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD) т.ф.д. Д.Р.Норчаев II
8 Норов Cобиржон Негмуродович (05.03.1975) Ер текислаш машиналари шнекли иш органларининг параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD) т.ф.д. М.Т.Мансуров II
9 Қурбонов Фазлиддин Қулмаматович (27.11.1986) Балиқлар учун озиқа тарқатадиган қурилмани ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD) т.ф.д., к.и.х. К.Д.Астанақулов I
10 Каримов Аброр Қаюмович (28.10.1989) Тўрт ғилдиракли чўл тракторининг турғунлиги ва маневрчанлигини оширишни илмий техник асослари. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD) т.ф.д. проф. А.А.Ахметов I
11 Джураев Мустафо Мардонович (10.03.1986) Чўл яйлов ўсимлик уруғларини экадиган сеялканинг параметрларини аниқлаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD) т.ф.н., к.и.х. А.Н.Садиров I
12 Хамзаева Шахло Мўминовна (12.01.1989) Анор тупларини кўмадиган машина уюмлагичи-ётқизгичининг параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD) т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев I
13 Хусаинов Бахтиёр Сапарбоевич (19.05.1967) Мотоблок базасидаги картошка ковлагич ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD) т.ф.д. Д.Р.Норчаев I
14 Хайитов Абдулла Нурматович (14.05.1969) Мотоблок билан ишлатиладиган сабзавотчилик култиваторини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD) т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев I
15 Нишонов Фарходхон Ахмадхонович (16.09.1982) Ерёнғоқ йиғиштириш машинаси ковлагичининг параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD) т.ф.д., доц. Р.М.Рустамов I
16 Каримова Дилфузахон Икромовна (07.12.1986) Иш органлари рамага қўзғалувчан (шарнирли) бириктирилган тупроққа ишлов бериш машиналарининг ишлаш чуқурлигини барқарорлаштиришнинг илмий-техник ечимлари. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD) т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев I


ҚХМИТИда таҳсил олаётган стажёр-тадқиқотчилар тўғрисида маълумот (2021 йил январ ҳолатига)

ФИШ Диссертация мавзуси
1
Хаджиев Адхам Абдумуталибович (20.02.1971)
-

Обоснование параметров сводоразрушителя-измельчителя устройства для локального внесения органических удобрений.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. А.А.Абдурахманов
2
Рамазанов Бахтияр Бахытбаевич (15.07.1992)
-
Органик ўғитларни полиз экинлари экиладиган майдонларга локал соладиган қурилманинг ўғитлаш ва суғориш эгатларини очадиган иш органларининг тури ва параметрларини асослаш.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев
3
Хазиев Салават Асхатович (14.09.1986)
-

Усовершенствование технического средства для заготовки сена с естественных пустынных пастбищ.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. М.Т.Тошболтаев


Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институтида кейинги 6 йилда ҳимоя қилганлар тўғрисида маълумот (2015-2020 йиллар)

2016 йилда фан доктори (DSc) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Ахметов Адилбек Агабекович, Астанақулов Комил Дуллиевич, Имомқулов Қутбиддин Боқижонович.

2018 йилда фан доктори (DSc) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Рустамов Рахматали Мурадович, Норчаев Даврон Рустамович, Мансуров Мухторжон Тохиржонович.

2018 йилда фалсафа доктори (PhD) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Абдулхаев Хуршед Ғафурович, Абдувахобов Дилшод Абдувохидович, Комилов Неъматилла Мухаммаджонович, Эргашев Маъруфжон Махаммаджонович.

2019 йилда фан доктори (DSc) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Ибрагимов Абдирасули Абдикаримович.

2019 йилда фалсафа доктори (PhD) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Ишмурадов Шухрат Улуғбердиевич, Артикбаев Бахтияр Пирниязович, Темиров Сайдрахимхўжа Умарович, Хатамов Бобамурод Араббаевич, Тухтабаев Мирзохид Ахмаджанович, Ғайбуллаев Бурхонжон Шерматжонович, Норчаев Жалолиддин Рустамович, Каримов Махмуд Рахматович, Исоқова Зубайда Хабибуллаевна, Фозилов Ғолибжон Ғуломжонович, Имомқулов Умиджон Боқижонович.

2020 йилда фалсафа доктори (PhD) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Халилов Миркомил Мирзатолибович, Солиев Ҳайитбой Мирзадавлатович, Тошпўлатов Бекзод Улуғмурадович, Сейтимбетова Зибахан Абдиганиевна, Очилдиев Отабек Шодиевич, Барлибаев Шерзод Нақиббекович, Холиқов Бахтиёр Абдуғаппорович, Утениязов Пулат Айтбаевич.


Илмий кадрларни тайёрлаш бўйича бош мутахассис Б.А.Холиқов

Маълумот ўзгартирилган сана: 08.02.2021Фотогалерея

Боғланиш

Почта манзили: 110800, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Янгийўл тумани, Гулбаҳор шаҳарчаси, Самарқанд кўчаси, 41-уй.

Телефон: +998-70-601-0704
Факс: +998-70-601-0704
E-mail: qabulxona@uzmei.uz

Тескари алоқаТелеграмм канал qxmiti