Институт / Илмий кадрларни тайёрлаш

ҚХМИТИда таҳсил олаётган таянч докторантлар ва докторантлар тўғрисида маълумот (2022 йил январ ҳолатига)

ФИШ Диссертация мавзуси
1
Расулжонов Абдурахмон Равшанбек ўғли (30.09.1995)
III Босқич

Осма плугларнинг ҳайдаш чуқурлигини барқарорлаштиришнинг илмий-техник ечимларини ишлаб чиқиш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев
2
Акбаров Исломжон Азамжон ўғли (05.01.1991)
III Босқич

Ғалтакмолали мола-текислагич ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев
3
Науризбаев Аллияр Осербаевич (15.11.1985)
III Босқич

Кенг қамровли мола-текислагич из юмшаткичларининг турлари ва параметрларини асослаш.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев
4
Ортиқов Нозимжон Боқижон ўғли (19.03.1991)
III Босқич

Анор тупларини тўлиқ очадиган машина параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. Қ.Б.Имомқулов
5
Усмонов Иномжон Исроилович (10.10.1990)
III Босқич

Уруғларни саралаш самарадорлигини ошириш учун универсал қурилмани ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш. 05.05.07 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. Ш.Ғ.Айдаров
6
Комилов Неъматилла Мухаммаджонович (27.11.1977)
III Босқич

Ток илдизларини кесиш ва минерал ўғитларни солиш ҳамда қатор ораларига ишлов беришда қўлланиладиган комбинациялашган машина ишлаб чиқишнинг илмий-техник ечимлари.
05.07.01 (фан доктори DSс)
Илмий маслаҳатчи - т.ф.д., проф. М.Т.Тошболтаев
7
Рахматов Олимжон Орифжонович (16.04.1982)
II Босқич

Кенг қамровли мола-текислагичнинг дала юзасида майин қатлам ҳосил қиладиган мосламасининг тури ва параметрларини асослаш.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев
8
Набихўжаева Наргиза Тошпўлатовна (26.08.1985)
II Босқич

Юқори қувватли тракторларга кенг қамровли чизел-култиватор ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш. 05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д. М.Т.Мансуров
9
Эшматова Гавхар Қутпидиновна (14.09.1986)
II Босқич

Комбинациялашган машиналар таркибида қўлланиладиган ғалтакмолаларнинг турлари ва параметрларини асослаш.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.PhD., к.и.х. М.М.Эргашев
10
Оринбаев Парахат Фаритович (04.08.1992)
II Босқич

Полиз экинлари экиладиган пушталарга ишлов берадиган ишчи органларни ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., к.и.х. А.А.Ибрагимов
11
Мўйдинов Умид Махкамович (07.06.1984)
II Босқич

Анорзорлар учун комбинациялашган машинанинг ўғит солиш аппаратини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. Қ.Б.Имомқулов
12
Махмудов Нуриддин Махамадали ўғли (26.10.1985)
II Босқич

Дуккакли экинлар уруғини саралаш учун электр қурилмани ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш. 05.05.07 (фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. А.Т.Росабоев
13
Эргашев Маъруфжон Мухаммаджонович (07.10.1984)
II Босқич

Дискли ва ротацион иш органлари асосида ерларга ишлов берадиган комбинациялашган машина ишлаб чиқишнинг илмий-техник ечимлари.
05.07.01 ( фан доктори DSс)
Илмий маслаҳатчи - т.ф.д., проф. Р.Ж.Тожиев
14
Халиқулов Музаффар Абдураззоқ ўғли (24.12.1991)
I Босқич

Универсал илдиз-мева ковлагични ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., к.и.х. Д.Р.Норчаев
15
Эгамов Жўшқин Жуманазар ўғли (03.05.1995)
I Босқич

Энергия тежамкор картошка ковлагичнинг элаклаш ва уюмлаш қурилмасини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., к.и.х. Д.Р.Норчаев
16
Хаджиев Адхам Абдумуталибович (20.02.1971)
I Босқич

Обоснование параметров сводоразрушителя-измельчителя машины для локального внесения органических удобрений.
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., к.и.х. А.А.Абдурахманов
17
Нишанбоев Низомжон Неъмат ўғли (20.03.1996)
I Босқич

Томчилатиб суғориладиган интенсив боғлардаги очилиб қолган дарахт илдизларини кўмадиган иш органини турини танлаш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. Қ.Б.Имомқулов
18
Рамазанов Бахтияр Бахытбаевич (15.07.1992)
I Босқич

Органик ўғитларни полиз экинлари экиладиган майдонларга локал соладиган қурилманинг ўғитлаш ва суғориш эгатларини очадиган иш органларининг тури ва параметрларини асослаш.
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., к.и.х. А.А.Ибрагимов
19
Игамбердиев Дилшод Холмуратович (01.04.1988)
I Босқич

Мош донини тозалайдиган машинани такомиллаштириш ва параметрларини асослаш
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. А.А.Абдурахманов
20
Нурманов Собир Содиқович (02.07.1988)
I Босқич

Комбинациялашган ҳайдов агрегатини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев
21
Ражабов Бобир Бозорович (31.08.1982)
I Босқич

Кенг қамровли чизел-култиваторга дала юзасида майин қатлам ҳосил қиладиган мослама ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев
22
Хазиев Салават Асхатович ( 14.09.1986)
I Босқич

Обоснование параметров режущего ножа пустынной косилки.
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. М.Т. Тошболтаев
23
Соатов Шароф Анварович (25.12.1986)
I Босқич

Комбинациялашган дискли борона ғалтакмоласини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш.
05.07.01 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.PhD., к.и.х. М.М.Эргашев
24
Ачилов Жамолиддин Шокирович (05.11.1985)
I Босқич

Кўчма устахонадан фойдаланиш даражасини оширишнинг эҳтимолий-статистик томойилларини ишлаб чиқиш.
05.07.02 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. М.Т.Тошболтаев
25
Хамрақулов Тохиржон Тожиқўзи ўғли (15.10.1993)
I Босқич

Ғаллачилик кластерлари учун машиналар ва таъмирлаш-хизмат кўрсатиш базаси таркибларини асослаш.
05.07.02 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. М.Т.Тошболтаев
26
Мирзабдуллаев Хожиакбар Махаммадали ўғли (05.03.1995)
I Босқич

Мева-сабзавотчилик кластерлари учун машиналар ва таъмирлаш-хизмат кўрсатиш базаси таркибларини асослаш.
05.07.02 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.д., проф. М.Т.Тошболтаев
27
Отахонова Шаходат Нурали қизи (06.04.1991)
I Босқич

Ғўза навининг қимматли хўжалик белгиларини сақлаган ҳолда дастлабки материалдан чигит ажратишнинг нанотехнологик жараёнларининг илмий асосларини ишлаб чиқиш.
05.05.07 ( фалсафа доктори PhD)
Илмий раҳбари - т.ф.н., к.и.х. Ш.Ғ.Айдаров
28
Қурамбоев Бахтиёр Ражабович (09.03.1967)
I Босқич

8-қаторли пахтачилик култиватори иш жараёнини такомиллаштиришнинг илмий-техник ечимлари.
05.07.01 ( фан доктори DSс)
Илмий маслаҳатчи - т.ф.д., проф. Р.Матчанов
29
Олимов Ҳамид Ҳайдарович (10.01.1981)
I Босқич

Ғўза қатор ораларида кўндаланг полларни оладиган ва уларни бузадиган техника воситаларини ишлаб чиқишнинг илмий-техник ечимлари.
05.07.01 ( фан доктори DSс)
Илмий маслаҳатчи - т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев
30
Фозилов Ғолибжон Ғуломжонович (27.07.1984)
I Босқич

Смарт технологияларни асосида маккажўхори уруғларини тайёрлашнинг илмий техник ечимлари
05.07.01 ( фан доктори DSс)
Илмий маслаҳатчи - т.ф.д., проф. К. Астанақулов


Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институтида кейинги 7 йилда ҳимоя қилганлар тўғрисида маълумот (2015-2021 йиллар)

2016 йилда фан доктори (DSc) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Ахметов Адилбек Агабекович, Астанақулов Комил Дуллиевич, Имомқулов Қутбиддин Боқижонович.

2018 йилда фан доктори (DSc) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Рустамов Рахматали Мурадович, Норчаев Даврон Рустамович, Мансуров Мухторжон Тохиржонович.

2018 йилда фалсафа доктори (PhD) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Абдулхаев Хуршед Ғафурович, Абдувахобов Дилшод Абдувохидович, Комилов Неъматилла Мухаммаджонович, Эргашев Маъруфжон Махаммаджонович.

2019 йилда фан доктори (DSc) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Ибрагимов Абдирасули Абдикаримович.

2019 йилда фалсафа доктори (PhD) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Ишмурадов Шухрат Улуғбердиевич, Артикбаев Бахтияр Пирниязович, Темиров Сайдрахимхўжа Умарович, Хатамов Бобамурод Араббаевич, Тухтабаев Мирзохид Ахмаджанович, Ғайбуллаев Бурхонжон Шерматжонович, Норчаев Жалолиддин Рустамович, Каримов Махмуд Рахматович, Исоқова Зубайда Хабибуллаевна, Фозилов Ғолибжон Ғуломжонович, Имомқулов Умиджон Боқижонович.

2020 йилда фалсафа доктори (PhD) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Халилов Миркомил Мирзатолибович, Солиев Ҳайитбой Мирзадавлатович, Тошпўлатов Бекзод Улуғмурадович, Сейтимбетова Зибахан Абдиганиевна, Очилдиев Отабек Шодиевич, Барлибаев Шерзод Нақиббекович, Холиқов Бахтиёр Абдуғаппорович, Утениязов Пулат Айтбаевич.

2021 йилда фалсафа доктори (PhD) диссертациясини ҳимоя қилганлар: Расулов Азамат Давронович, Пардаев Обид Рахимбобоевич, Джиянов Маъоруф Рашидович, Эшдавлатов Акмал Эшпулатович, Абдуназаров Элбек Элмуродович.


Илмий кадрларни тайёрлаш бўйича бош мутахассис Утениязов Пулат Айтбаевич

Маълумот ўзгартирилган сана: 16.03.2022Фотогалерея

Боғланиш

Почта манзили: 110800, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Янгийўл тумани, Гулбаҳор шаҳарчаси, Самарқанд кўчаси, 41-уй.

Телефон: +998-70-601-0704
Факс: +998-70-601-0704
E-mail: qabulxona@uzmei.uz

Тескари алоқаТелеграмм канал qxmiti