Лойиҳалар / 

ЛойиҳаларФундаментал лойиҳалар:

1. ВА-КФА-2-002. Ўзбекистон чўл чорвачилиги (қоракўлчилиги)нинг озуқа базасини мустахкамлаш учун табиатни асровчи, энергия ва ресурс-тежамкор механизацилашган технологиялар ва машиналар комплексини яратишнинг илмий-назарий асосларини ишлаб чиқиш.

2. ҚХФ-2-001. Тупроққа ишлов бериш машиналарининг ишлаш чуқурлиги барқарорлигини таъминлашнинг илмий асослари.


Амалий лойиҳалар:

1. ҚХ-Атех-2018-(152+349).

ҚХ-Атех-2018-349 “Қишлоқ хўжалиги соҳаларини комплекс механизациялашнинг истиқболга мўлжалланган машиналар ва технологиялар тизимини ишлаб чиқиш”.

ҚХ-Атех-2018-152. “Ғўза майдонларига трихограмма тарқатишнинг механизациялашган технологиясини ишлаб чиқиш ва техник воситасининг параметрларини асослаш”.

2. ҚХ-Атех-2018-(155+393).

ҚХ-Атех-2018-155 “Тупроққа кўрсатадиган босими тез ва енгил ростланадиган кенг қамровли осма мола-текислагич ишлаб чиқиш”.

ҚХ-Атех-2018-393 “Тупроқни такрорий экинлар экишга турли хил усулларда (ёппасига, пушта ёки жўяк олиб) тайёрлаш учун тез алмашинувчи унификациялаштирилган иш органларига эга комбинациялашган машинани ишлаб чиқиш”.

3. ҚХ-Атех-2018-(154+156).

ҚХ-Атех-2018-156 “Юк кўтарувчанлиги юқори бўлган тиркамалардан ташкил топган трактор поездининг иш унумини ва ундан фойдаланиш даражасини икки марта оширишга доир илмий асосланган тавсияларни ишлаб чиқиш”.

ҚХ-Атех-2018-154 “60 см ғўза қатор ораларида кенг қамровли машиналар билан қўшиб ишлатиладиган 4К4 схемадаги чопиқ тракторинингпараметрлари ва агротехник кўрсаткичларини асослаш”.

4. ҚХ-Атех-2018-(153+157).

ҚХ-Атех-2018-153 “Дуккакли экинлар уруғининг сифат кўрсаткичларини ошириш учун модернизациялаштирилган электр саралагич қурилмасини ишлаб чиқиш ҳамда параметрларини асослаш”.

ҚХ-Атех-2018-157. “Иш органлари тез ростланадиган ва осон алмашадиган қатор ораларига ишлов берувчи ҳамда ўғит солувчи комбинациялашган агрегатни ишлаб чиқиш ва тадқиқ этиш”.

5. КХ-Атех-2018-(226+230). “Боғ ва узумзор қатор ораларига ишлов бериш учун энергиятежамкор машиналарни ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш”.

6. МВ-Атех-2018-(60+223).

МВ-Атех-2018-223 “Деҳқон ва фермер хўжаликларида сабзавот ва картошка етиштириш учун мотоблокнинг конструктив параметрларини асослаш, техника воситаларини ишлаб чиқиш”.

МВ-Атех-2018-60. “Майда уруғли сабзавот экинларини етиштириш ва пиёз етиштириш техника воситалари комплексини ишлаб чиқиш”.

7. МВ-Атех-2018-92+БВ-Атех-2018-13. “Юқори техник кўрсаткичли 60 см қатор оралиғи учун тўрт қаторли ярим тиркамали вертикал шпинделли пахта териш машинасини ишлаб чиқиш (бир терим учун мослашган)”.

8. МВ-Атех-2018-242. “Ишлов беришда мевали дарахт қаторлари устидан ҳаракатланадиган баланд клиренсли портал типидаги боғ ва ток трактори нинг параметрларини тадқиқ этиш ва асослаш”.

9. ФА-Атех-2018-334. “Кенг қамровли культиваторга комбинациялашган механизмлар ва мақбул схемалар ишлаб чиқиш”.

10. МВ-ҚХ-А-ҚХ-2018-189. “Соянинг оқсил миқдори, мойлилик даражаси юқори навларини асосий ва такрорий экин сифатида танлаш ҳамда уларни етиштириш агротехнологияси элементларини ишлаб чиқиш”.


Инновацион лойиҳалар:

1. И-ҚХ-2019-11. “Анор тупларини кўмадиган ва очадиган машиналар ишлаб чиқишнинг илмий-техник ечимлари”.

2. И-ҚХ-2019-20. “Қишлоқ хўжалик экинлари уруғини тозалаш учун универсал қурилманинг тажриба нусхаларини тайёрлаш ва амалиётга жорий этиш”.

3. И-ҚХ-2019-39. “Изыскания технологического процесса выделяемости посевных семян по энергетическому показателю потенциальных их возможностей”.

4. И-ҚХ-2019-29. “Разработка ресурсосберегающей технологии и технических средств для гладкой основной обработки почвы”.


Халқаро ҳамкорликдаги лойиҳалар:

1. МRB-CX-2019-24. “Обосновать технологический комплекс машин и оборудования для картофелеводства, овощеводства и садоводства Республики Узбекистан”.


Тажриба конструкторлик лойиҳалар:

1. ПЗ-201906193. “Бир ўтишда ғўза тупларидаги ҳосилнинг 96-98 фоизини териб оладиган пахта кўсакларига интенсив ишлов берувчи экспортбоп терим аппаратининг саноат нусхаларини ясаш, давлат ва дала синовларидан ўтказиш”.

2. ПЗ-2019061718. “Ғўза қатор ораларига ва очиқ майдонларга дон экадиган комбинациялашган агрегатнинг саноат нусхаларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш”.Матн ўзгартирилган сана: 30.07.2020Фотогалерея

Боғланиш

Почта манзили: 110800, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Янгийўл тумани, Гулбаҳор шаҳарчаси, Самарқанд кўчаси, 41-уй.

Телефон: +998-70-601-0704
Факс: +998-70-601-0704
E-mail: qabulxona@uzmei.uz

Тескари алоқаТелеграмм канал qxmiti